Reklam på olika sätt

Reklam är något som hela tiden omger oss. Det finns reklam på spårvagnen, på tv och radio, på internet, i filmer, i tidningar och i spel. Reklam kan ha en tydlig avsändare men den kan även vara dold, insmugen i en produktplacering i en film eller tv-serie. Det är viktigt att känna till på vilket sätt reklam fungerar. Reklam finns i två typer kan man säga. Dessa är reklam med tydlig avsändare och dold reklam.

Reklam med tydlig avsändare

Reklam med tydlig avsändare är bland annat det som avbryter de program vi ser eller det vi ser bland alla artiklar i tidningen eller det som poppar upp när vi klickar på länkar på nätet. Denna form av reklam är tydlig med vad den har för syfte. Den vill få oss att köpa något. Därför är det lätt för oss att identifiera denna typ av reklam även om den kan utformas på olika sätt beroende på var den ska visas. Dock har den alltid en tydlig avsändare och skiljs åt från övrigt medieinnehåll.

Dold reklam

Dold reklam, kan vara svår att upptäcka! Vi konsumenter har allt lättare att välja bort reklam och det gör att det kommer allt mer dold reklam. Denna typ är ofta integrerad i andra medietyper. De ser inte ut som vanlig reklam helt enkelt. Det kan vara i en film eller tv-serie, där man placerat flera olika produkter som ett exempel. Det kan även vara reklam som ser ut som en journalistisk text. 

Smygreklam på denna sida

Smygreklam i sociala medier

Vi har det som kallas för marknadsföringslagen. Enligt denna lag ska det tydligt framgå vad som är reklam oavsett var den finns. Det gäller även nätet och på sociala medier. Idag är det vanligt att personer, så kallade influencers har bloggar, Instagram med mera, och lägger ut produkter som de får betalt för att lyfta fram. De ska då enligt lag även skriva detta i texten eller tillsammans med bilden. Dock är det lätt att missa detta och det blir en form av dold reklam det med.